EPBD III-richtlijn: verplichte laadinfrastructuur voor elektrische auto’s

EPBD III-richtlijn: verplichte laadinfrastructuur voor elektrische auto’s

Nederland heeft de ambitie uitgesproken om uiterlijk in 2050 zo goed als energieneutraal te zijn. Een belangrijke stap om dat te bereiken, is dat gebouwen minder energie gaan gebruiken. Daarom is op 20 maart 2020 de richtlijn Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) in de Nederlandse wet opgenomen. Een van de bepalingen uit deze richtlijn betreft een verplichting voor woningbouw en utiliteitsbouw om laadinfrastructuur voor elektrische auto’s aan te leggen. In deze blog leggen we uit om welke verplichtingen het precies gaat en pleiten we ervoor om slim laden als vertrekpunt te nemen, in plaats van als aandachtspunt.

Laadinfrastructuur voor woningbouw en utiliteitsbouw verplicht

Er wordt in de bepaling onderscheid gemaakt tussen woningbouw en utiliteitsbouw. Voor woningbouw geldt dat bij meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein voor elk parkeervak leidinginfrastructuur moet worden aangelegd voor de aanleg van laadpunten. Met leidinginfrastructuur worden loze leidingen bedoeld, dus goten voor elektrische kabels.

In het geval van utiliteitsbouw met meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein is minimaal 1 oplaadpunt voor de gehele parkeergelegenheid vereist. Er moet bovendien leidinginfrastructuur worden aangelegd voor 1 op de 5 parkeervakken. De verplichtingen gelden voor nieuwe en bestaande woon- en utiliteitsgebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd.

Daarnaast dienen alle bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeervakken op hetzelfde terrein vanaf 2025 over minimaal 1 oplaadpunt te beschikken.

Van aandachtspunt naar vertrekpunt

Laden door derden, databeveiliging, smart charging en load balancing worden in de richtlijn aangehaald als ‘aandachtspunten’. Maar wat ons betreft moet slim laden geen ‘aandachtspunt’ zijn, maar een vertrekpunt, of wellicht zelfs een eis in het Bouwbesluit.

Slim laden houdt namelijk in dat geladen wordt op basis van het aanbod van groene stroom, de stroomprijzen, de capaciteit van de aansluiting en de balans in het net. Dit sluit perfect aan bij het doel van de nieuwe regelgeving: de transitie naar schonere en duurzamere mobiliteit mogelijk maken. Want je rijdt pas écht groen als je laadt op het moment dat er groene stroom wordt opgewekt.

Daarnaast kijken wij bij het ontwerpen van onze laadoplossingen naar het totale energiesysteem. Op het moment dat een gebouw minder stroom vraagt, kan er namelijk meer stroom naar de laders en andersom. Bijkomend voordeel: je stroomaansluiting hoeft mogelijk niet verzwaard te worden en dat bespaart je flink wat kosten.

Lees ook onze blog met 5 misvattingen over slim laden

Tot slot is het mogelijk om zonder vergunning of ontheffing een publieke laadpaal te plaatsen op je terrein (aandachtspunt ‘laden door derden’). Dan kun je bijvoorbeeld ook gasten, klanten of bezoekers laten laden aan je laadpaal. Vervolgens krijg je de kosten die worden gemaakt door het laden door derden maandelijks uitgekeerd. Wij kunnen je helpen dit te realiseren, mocht je hier interesse in hebben.

Toekomstproof met EV Wise

Als het aan EV Wise ligt, laden alle elektrische auto’s vanaf 2025 slim. Wij hebben de benodigde kennis in huis om de aandachtspunten uit de EPBD III-richtlijn conform de huidige wet- en regelgeving uit te voeren. Bekijk onze laadoplossingen en maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden te bespreken.