EV Wise realiseerde 44 laadpunten voor Bright Offices

“EV Wise ging even op onze stoel zitten om de laadpunten te realiseren”

EV Wise realiseerde 44 laadpunten voor Bright Offices

“EV Wise ging even op onze stoel zitten om de laadpunten te realiseren”

Voor diverse buiten- en binnenlandse investeerders beheert Cushman & Wakefield commercieel vastgoed, waaronder het kantorencomplex Bright Offices in Amsterdam. Een huurder die twee van de vier kantoren huurt zag de laadbehoefte fors toenemen en trok aan de bel. Technisch manager Ivar Stoop van Cushman & Wakefield schakelde EV Wise in om mee te denken en de laadpunten te realiseren.

Laadpunten en technisch beheer

Ivar Stoop is al 12 jaar werkzaam bij Cushman & Wakefield en is als Technisch manager verantwoordelijk voor alle techniek van het vastgoed dat in beheer is. Daar vallen dus ook de laadpunten onder. “Voor elk vastgoedobject in ons beheer wordt een meerjarenonderhoudplan en begroting gemaakt. Denk aan preventief onderhoud, vervanging of reparatie van bijvoorbeeld een klimaatsysteem, verlichting en daken.. Kortom alles waar de eigenaar in heeft geïnvesteerd wordt door ons beheerd. En daar vallen de laadpunten ook onder. In een enkel geval worden deze al meegenomen in het meerjarenonderhoudplan, maar vaak zijn het losse projecten die we in overleg met de eigenaar en eventueel huurders aanpakken.”, vertelt Ivar.

44 laadpunten

Bij het kantorencomplex waren al 10 laadpunten aanwezig, maar een grote huurder trok aan de bel omdat werknemers en bezoekers in toenemende mate elektrisch rijden. Het totaal aantal laadpunten is nu uitgebreid naar in totaal 44 laadpunten, verdeeld over een parkeerdek buiten en een parkeergarage. In het begin van het project was de wens om alle laadpunten in de parkeergarage te realiseren. Dat durfde Ivar niet aan. “Hoewel ik alle vertrouwen heb dat de laadoplossing veilig is, is er nog altijd veel onbekendheid over het blussen en bergen van elektrische voertuigen in parkeergarages. Met mogelijk 44 elektrische auto’s bij elkaar in een parkeergarage waar het kantoor boven is gebouwd hebben we ervoor gekozen om de laadvoorzieningen te verdelen over twee locaties. Er staan nu 20 laadpunten buiten en 24 stuks binnen.”, aldus Ivar Stoop. De 14 nieuwe laadpunten in de parkeergarage zijn gesitueerd bij de ingang en staan allemaal in één brandcompartiment. Mocht er onverhoopt toch brand uitbreken dan kunnen de auto’s worden afgesloten van de rest van de parkeergarage. Door de laadpunten dicht bij de ingang te realiseren is het voor de brandweer en een bergingsbedrijf gemakkelijker om erbij te kunnen. Daarnaast is de verdeelkast waar de laders op zijn aangesloten met een vermogensschakelaar gekoppeld aan de brandmeldcentrale. Daardoor kunnen de laders in één keer zonder stroom worden gezet. Al deze voorzorgsmaatregelen zijn getroffen zodat de meest optimale en veilige laadoplossing in de garage is gerealiseerd dat voldoet aan de voorwaarden en adviezen van de verzekeraar.

laadpunten op het parkeerterrein

Laadpunten in de parkeergarage

Een partij die meedenkt

Voor een grote uitbreiding van de laadpalen ging Cushman & Wakefield op zoek naar een geschikte partij. En die vond Ivar Stoop in EV Wise: “Al eerder werkte ik samen met EV Wise om de laadpunten in het kantoorpand ‘Helix’ te Utrecht te realiseren. Wij hebben een partij nodig met kennis van zaken die even op onze stoel kan gaan zitten bij dit soort projecten. EV Wise kan dat, ze denken mee en hebben ons volledig ontzorgt.” Zo schakelde EV Wise met de constructeur van het pand in verband met de aanwezige spankabels voor het boren van benodigde gaten in het plafond. Ook stuurde EV Wise de huisinstallateur aan voor de installatie van alle laadpunten en werd er een uniforme markering aangebracht zodat alle laadplekken op dezelfde fraaie manier zijn gemarkeerd.
EV Wise stuurde alle partijen aan die de bouw-, installatie- en civieltechnische-werkzaamheden uitvoerde. In de aanloop en tijdens het realisatieproces zijn er regelmatig overleggen geweest met EV Wise, Cushman & Wakefield en de huurder om alles soepel te laten verlopen. “Heldere en duidelijke communicatie en steeds met één vast aanspreekpunt vanuit EV Wise maakte dat het gehele traject soepel is verlopen., vertelt Ivar.

Slim laden

Beide laadlocaties worden door een smart charging algoritme aangestuurd. Dat wil zeggen dat ervoor wordt gezorgd dat de laders niet over de beschikbare capaciteit van het gebouw heen gaan. Beide laadlocaties zijn in een zogenoemde ‘smart charging cloud’ gezet en daarmee wordt de beschikbare capaciteit verdeeld over de laadpalen. Door dit in de cloud te doen is er inzicht in het smart charging gedrag van de laadpunten en kunnen er proactief optimalisaties worden doorgevoerd die ervoor zorgen dat de laadpunten optimaal presteren. Bij eventuele storingen geeft de smart charging cloud ook een groot voordeel omdat de aard van de storing veel sneller op afstand is op te sporen. Slim toch?