Groene pakketten door slim laden

Groene pakketten door slim laden

Trunkrs, BFF Logistics en EV Wise slaan de handen ineen om zero emissie bezorgen mogelijk te maken. Op LinkedIn maakte we onze samenwerking al eerder kort bekend door het glas te heffen na de ondertekening van het contract dat EV Wise sloot met BFF Logistics om zero emissie bezorging van pakketten mogelijk te maken. Met eigen laadpunten en een snellader, die wordt opengesteld voor derden, is de transitie naar zero emissie vervoer niet alleen voor Trunkrs en BFF Logistics mogelijk, maar ook voor andere bedrijven en e-rijders in de regio.

Precisiewerk voor de snellader 

Bij het distributiecentrum in Loon op Zand van BFF Logistics staan straks vier 22kW laadpunten en een 120kW DC snellader. Uniek is dat de snellader kan worden gereserveerd door BFF Logistics voor een laadsessie, maar dat de snellader buiten deze tijden beschikbaar is voor andere voertuigen die er gebruik van willen maken. Met de eigen laders en het reserveringsysteem van de snellader kan BFF Logistics de laadtijden en -momenten goed plannen in de nauwkeurig geplande dienstregeling van de voertuigen die de pakketten bezorgen.

Het openstellen van de snellader heeft twee grote voordelen. Het zorgt voor een gezonde businesscase, waardoor BFF Logistics voordelig kan laden en op deze manier verdichten we het netwerk van snelladers in Nederland met deze goed bereikbare locatie tussen Tilburg en Waalwijk langs de N261. Een plek in Nederland waar straks geen witte vlek meer is in het snellaadnetwerk.

Integratie en slimme aansturing 

Fuad Andkhuei van BFF Logistics is er trots op: “Wij hebben onze bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk ingericht door zero emissie rijden integraal onderdeel uit te laten maken van ons businessmodel”. De stap die nu dus wordt gezet naar slimme laadinfrastructuur voor het elektrische wagenpark is dan ook zeer welkom. De laadpunten bij het distributiecentrum van BFF Logistics worden uiteraard slim aangestuurd zodat er zoveel mogelijk wordt geladen als de zon schijnt en de wind waait zodat we de pieken in het stroomnet kunnen afvlakken.  

In dit project is ook naar de mogelijkheid van zonnepanelen gekeken op het distributiecentrum zodat er eigen stroom kon worden opgewekt voor de laders die de elektrische auto’s direct kunnen voorzien van stroom. Deze combinatie is prachtig, maar het leverde nog geen goede businesscase op en gelet op de bedrijfsvoering en -doestellingen van BFF Logistics is de eerste stap naar een elektrisch wagenpark en slimme laadinfrastructuur de beste keuze om de ambitie naar zero emissie vervoer mogelijk te maken. En, breekt het moment aan dat de klant er klaar voor is en er een goede businesscase ontstaat dan zijn wij in staat om snel te schakelen zodat de energievraag van het gebouw en de elektrische voertuigen slim kan worden geïntegreerd met de eigen opwek van groene stroom.