Logistieke sector moet voorsorteren op naderende zero-emissie zones

Logistieke sector moet voorsorteren op naderende zero-emissie zones

Zo’n dertig tot veertig steden in Nederland voeren vanaf 1 januari 2025 zero-emissie zones voor bestel- en vrachtauto’s in. Vanaf dat moment mogen alleen schone voertuigen die voldoen aan de eisen deze zones in rijden. Ondernemers moeten nu al aan de slag om het wagenpark en de laadinfrastructuur op tijd op orde te hebben. EV Wise helpt ondernemers met de juiste laadinfrastructuur bij de overstap naar elektrisch vervoer.

De Green Deal Zero Emission Stadslogistiek is één van de afspraken uit het Energieakkoord. Het doel is de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul, zodat de leefomgeving in de stad prettig blijft. Deze nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat er minder bewegingen en emissies zijn, maar tegelijkertijd invulling gegeven kan worden aan de toenemende vraag naar transport door onder andere online bestellingen. In alle zones gelden straks overigens dezelfde regels voor duurzame en schone logistiek. Dat is prettig, want bij de milieuzones die nu van kracht zijn, bestaat er een lappendeken aan toelatingseisen voor voertuigen. De Green Deal vereist investeringen in nieuwe voertuigen, maar ook de laadinfrastructuur moet op tijd geregeld zijn. Daar kan EV Wise ondernemers bij helpen en volledig ontzorgen. Inmiddels wordt vanuit de overheid ook gewerkt aan de Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET), die naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar opent. Deze subsidie ondersteunt niet alleen bij de aanschaf van trucks, maar ook bij investering in de laadinfrastructuur. Een subsidieregeling voor emissievrije bestelauto’s (SEBA) bestaat inmiddels al.

Begin op tijd

2025 klinkt misschien nog ver weg, maar om op tijd aan de nieuwe regelgeving te voldoen, is nu actie nodig. Bij het elektrificeren van een wagenpark en het uitrollen van bijbehorende laadinfrastructuur moeten keuzes worden gemaakt die tijd en expertise vragen.  Zo moeten Logistiek ondernemers uitzoeken aan welke eisen het wagenpark moet voldoen en de bijbehorende laadinfrastructuur moet zo worden samengesteld dat het werk door kan gaan. Deze voorbereidingen kosten tijd en vragen om innovatieve laadoplossingen die niet alleen de bedrijfszekerheid veiligstellen, maar ook zorgen voor een gezonde business case en het hoofd bieden aan de uitdagingen op het energienetwerk. Conventionele laadoplossingen volstaan vaak niet door aan gebrek aan capaciteit op de netaansluiting. Met de kennis van de EV en energiemarkt levert EV Wise daarom slimme laadoplossingen zodat er met dezelfde netaansluiting tot wel vier keer meer laadpunten kunnen worden gerealiseerd. De slimme aansturing stop ook niet bij de laadpalen. Er wordt, indien nodig en gewenst, gekeken naar de totale energievraag van de ondernemer, aanwezige zonnepanelen en omgevingsfactoren zoals netcongestie in het gebied. Door de laadoplossing te integreren in het energiesysteem ontstaan er kostenvoordelen en wordt de energie efficiënt gebruikt. Het samenstellen van de juiste en toekomstbestendige laadinfrastructuur vraagt dus om kennis en vaardigheden die niet altijd beschikbaar zijn binnen een bedrijf. EV Wise kent de markt, weet welke uitdagingen er zijn op het net en hoe daar het beste op ingespeeld kan worden en welke wet- en regelgeving er geldt.

Zorgeloos laden

Zonder rijdende bestel- en vrachtauto’s van logistieke ondernemers staat het werk letterlijk stil. Het is dus van belang dat de laadinfrastructuur naadloos op de werkschema’s aansluiten. Zo hebben we voor BFF Logistics het mogelijk gemaakt om overdag snel te laden en in de nacht langzamer en daarmee goedkoper. Met deze combinatie hebben we de juiste balans weten te vinden tussen de logistieke voorwaarden en minimale energiekosten. Daarom maakt EV Wise een inventarisatie van de laadbehoefte, de plaatsingsmogelijkheden op het terrein en wordt de capaciteit van de netaansluiting geanalyseerd. Op basis van deze inventarisatie, data en de klantwens maakt EV Wise een optimaal laadprofiel en een laadoplossing op maat. De energietransitie is daarbij het uitgangspunt zodat voertuigen groene stroom laden op het goedkoopste moment, met zo min mogelijk belasting van het net. Ondernemers kunnen ervoor kiezen zelf te investeren in de laadinfrastructuur of EV Wise neemt de investering op zich. In beide gevallen worden ondernemer volledig ontzorgt, Van  ontwerp, realisatie tot het beheer van de laadoplossing Ook als er al een huisinstallateur is, werkt EV Wise daar mee samen.

Proactief bijsturen

Als de laadinfrastructuur eenmaal geplaatst is, wordt deze 24/7 gemonitord. Dat heeft als voordeel dat er proactief laadpunten bijgeplaatst kunnen worden als er langdurig een hoge bezettingsgraad bij de laadpunten wordt gemeten. Op die manier loopt een bedrijf nooit achter de groei aan, maar stuurt het op tijd bij. Doordat ook het onderhoud bij EV Wise ligt, is een uptime van 99 procent gegarandeerd.

Meer weten?

EV Wise heeft veel kennis van en ervaring met slimme laadoplossingen, waardoor altijd het juiste maatwerk wordt geleverd en de meest duurzame keuzes worden gemaakt. Wie kiest voor EV Wise, kiest voor een slimme, groene en de meest voordelige totaallaadoplossing en wordt daarbij volledig ontzorgd. Benieuwd naar projecten die wij eerder realiseerden met slimme laadoplossingen? Bekijk hier hoe we de parkeergarage van vastgoedmanager Cushman & Wakefield hebben aangepakt en wat onze slimme laadoplossingen doen voor Hof van Saksen.

Benieuwd wat EV Wise voor u kan betekenen? Neem contact met ons op.